เขตรกร้าง

posted on 09 Jan 2013 20:19 by tama-toma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..ฝุ่นหนามาก